O ile markę prowadzi się po to, aby mocno stanąć na własnych nogach, zapewniając sobie upragniony poziom życiowej swobody. Tak samodzielne podejmowanie procesu sprzedaży firmy nie jest już takie korzystne dla przedsiębiorcy, jak można byłoby zakładać. Głównym winowajcą takiego stanu rzeczy jest emocjonalny stosunek do: „dziecka”, które poprowadziliśmy do sukcesu. To często nie pozwala właścicielowi przedsiębiorstwa zachować chłodnej biznesowej rozwagi. Potrzebnej jest ona np. celem właściwej prezentacji czy niezakłamywania (niezupełnie z premedytacją) opisu wartości wystawianej na sprzedaż firmy. Jakie błędy popełniają przedsiębiorcy oraz dlaczego współpraca z brokerem pozwala ich uniknąć, dowiesz się z tego poradnika.

1.Zapobieganie przedwczesnemu ujawnieniu informacji sprzedając firmę

Sygnał o chęci sprzedaży firmy, gdy jeszcze do danego procesu nie doszło. Powoduje to wiele zawirowań mających wpływ na stabilność, wartość oraz wycenę przedsiębiorstwa, które w takim wypadku są kluczowe. I o ile można próbować taki komunikat maskować w początkowym ujęciu. Tak, nie jest to aktywność, która mobilizuje przedsiębiorcę do działania. Nie sprzyja ona dobru naszych interesów, które, zamiast być śmiało i pewnie realizowane muszą być chowane lub pokątnie przedstawiane konkurentom. Taki scenariusz nie buduje. A gdy mamy na uwadze sprzedaż wartościowej firmy zdecydowanie nie jest warto go realizować.

2. Przeciwdziałanie zaniedbywaniu zadań operacyjnych sprzedając firmę

Gdy podchodzimy samodzielnie do kwestii sprzedaży firmy, w naszej głowie pojawić się mogą dwie kwestie. Odcięcie od troski o przybytek na poziomie podejmowanych kroków (siłą rzeczy, spieniężając markę, przestajemy czuć się za nią odpowiedzialni). Po drugie, skupienie uwagi na sprzedaży firmy nie daje już szansy jej prowadzić z uwagi na ograniczony zasób czasowy. Te aspekty wywołają chaos w działaniach przedsiębiorcy, doprowadzając do obniżenia ratingu firmy. Gdy przestajemy postrzegać przedsiębiorstwo jako istotny element taktyczny, który musi mieć określony status i wartość, wytrącamy sobie z rąk kartę przetargową.

3. Zapobieganie nieprawidłowej wycenie

Oszacowanie wartości firmy to proces, który nie powinien bazować na naszym przywiązaniu, zaangażowaniu oraz trudu włożonego w prowadzenie. Często z uwagi na emocjonalny ładunek, jakim obciążona jest głowa właściciela marki firma zostaje błędnie wyceniona. Skorzystanie z pomocy brokera pomaga oddzielić się od nierealistycznych założeń sprzedając firmę i wycenić firmę w zgodzie z jej faktyczną wartością rynkową.

4. Przeciwdziałanie wydłużaniu się procesu sprzedaży firmy

Zarówno przedsiębiorca, jak i inwestor to osoby, które muszą i myślą perspektywicznie. Z tego względu nasz brak doświadczenia, wiedzy bądź narzędzi może sprawić, iż, zamiast spieniężyć firmę szybko, staniemy się ofiarą własnej niezaradności. Zainteresowanym kontrahentom dając, poniekąd powód do myślenia, iż nie wszystko w naszej długo niemożliwej do sprzedania marce przemawia na: „tak”.

5. Zapobieganie przekłamaniom lub niekompletności opisu podmiotu

Gdy jesteśmy przywiązani do marki, nierzadko nie patrzymy z perspektywy kupca, a z własnej. Stąd, zamiast przedstawić i wyeksponować wszystkie konieczne dla inwestora bilanse, rachunki zysków i strat, zobowiązania nieujęte w zestawieniu, czy składowe majątku, które są zamortyzowane, pomijamy część. Lub nawet nie zdajemy sobie sprawy, że taka notyfikacja jest niezbędna, aby kupujący mógł się świadomie ustosunkować. Za tego typu potknięcia mogą przedsiębiorcy grozić, nawet sankcje karne, również, wówczas, gdy omawiane przekłamania lub niepoprawność opisu nie jest wynikiem postępowania z premedytacją.

6. Przeciwdziałanie niekorzystnym zapisom w umowie sprzedaży firmy

O ile w danym wypadku niekoniecznie będziemy taki dokument aranżować sami. Tak współpracujący z nami od wielu lat prawnik, który dotąd zajmował się prostymi kwestiami takimi, jak odzyskiwanie należności od niezapłaconych faktur, niezupełnie dobrze może czuć „klimat” umowy sprzedaży firmy oraz znać się biegle na prawie spółek. Co będzie oznaczać, iż nie wypracuje dla nas odpowiednich rozwiązań biznesowych. Broker, który podejmuje kilkadziesiąt takich spraw w ciągu roku szybciej i łatwiej wyłapie śliskie niuanse. A jednocześnie zadba o korzystne dla przedsiębiorcy zapisy w umowie.

7. Zapobieganie niepełnowartościowym ustaleniom końcowym

Gdy sprawa sprzedaży firmy trwa zbyt długo lub jest obarczona trudnościami, w którymś momencie możemy dojść do wniosku, że chcemy pozbyć się kłopotu jak najszybciej (a w domyśle: „byle jak”). Co może poskutkować tym, iż ze zmęczenia zgodzimy się na rzeczy i ustępstwa, które nie powinny mieć miejsca. I nigdy nie miałyby, gdybyśmy kwestii sprzedaży i prowadzenia firmy nie musieli organizować sami. To w istocie oznacza, podsumowując całość, iż skorzystanie z pomocy brokera pomaga zrealizować proces sprzedaży firmy rzetelnie i w zgodzie ze sztuką. A nam jako przedsiębiorcom daje ten upragniony spokój i pewność, że nasze interesy oraz chęci osiągnięcia określonych korzyści biznesowych z ww. tytułu są w powołanych rękach.