Rodzinny biznes. Przedsiębiorstwo zajmujące się zarządzaniem nieruchomościami. Po wielu latach działalności, ojciec postanowił przejść na emeryturę. Udziały w firmie zostały podzielone na wszystkie dzieci przedsiębiorcy. Syn, który od najmłodszych lat pomagał ojcu w prowadzeniu działalności, zwrócił się do nas w sprawie wyceny udziałów w firmie. Chciał on wykupić swoje cztery siostry oraz ojca. Młody przedsiębiorca zapłacił za konsultację oraz dostarczył wymagane dokumenty. Po konsultacji, udziały zostały wykupione i każdy z interesariuszy otrzymał kwoty pieniędzy odpowiednie do przyjętych założeń, poparte stosowną, prawidłową i profesjonalną wartości.