Spółka zajmuje się budową i utrzymaniem sieci wodno-kanalizacyjnych.
Doświadczenie w podwykonawstwie dla podmiotów realizujących duże kontrakty
infrastrukturalnych, brak kredytów, czyli stałych obciążeń finansowych oraz doświadczony zespół to niekwestionowane zalety tego przedsiębiorstwa. Istnieje realna szans na rozwój poprzez zwiększenie nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę, wejście na rynek deweloperski, czy też wejście na rynki zagraniczne. W doświadczeniu firmy znaleźć można kontrakty na podwykonawstwo przy budowach i modernizacjach dróg, realizowane dla największych firm w Polsce.